மனதின் புதிர்ப் பாதைகள்

டாக்டர்.P.ஆனந்தன் மனம் என்பது ஒரு உடலியல் இயக்கம் (Physiological Process) என்ற தகவல் உட்பட நவீன உளவியல் பற்றிய அறிவியல்பூர்வமான உண்மைகளை எளியமையாக விளக்கியுள்ளார் டாக்டர்.P. ஆனந்தன். மனநோய்களுக்கு மருந்துகள் எப்படி பயன்படுகின்றன என்பதையும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி போலி மருத்துவர்களாலும் ஆன்மீகவாதிகளாலும் அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதையும் வெளிப்படுத்தும்போது வெளிப்படும் கோபம் உளவியல் பற்றி மண்டிக்கிடக்கும் மூடநம்பிக்கைகளை வெளிச்சம் கோட்டுக் காட்டுகிறது. ரூ.90/-

பூட்டிய அறைகளில் கேட்ட குரல்கள்

டாக்டர்.P.ஆனந்தன் மனநோய்கள் என்பவை ‘பைத்தியம்’ என்ற முத்திரையுடன் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்பவர்களைக் குறிப்பதாக நினைக்கும் சமூக இழிவை (stigma) தகர்க்கும் விதமாகவும் அவை அன்றாடம்ட நம்மிடையே புழங்கும் நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் யாரை வேண்டுமானாலும் பாதிக்கும் பொதுவான நோய்கள் என்பதை விளக்கும் விதமாகவும் டாக்டர்.P. ஆனந்தன் எளிய நடையில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான பதிவுகள் (case-history) மூலம் விளக்கியிருக்கிறார். ரூ.100/-