புனைவின் நிழல்

மனோஜ் கனவின் மர்மவெளிகளாலும், பைத்திய நிலையின் புதிர்களாலும் கட்டப்பட்டவை மனோஜின் இக்கதைகள். கனவுக்கும் நனவுக்குமிடையே, யதார்த்தத்திற்கும் புனைவிற்கும் இடையே எப்போதும் பெருகிக்கொண்டிருக்கும் ரகசிய நதியை இக்கதைகள் தொடர்ந்து தேடிச் சென்றவண்ணமிருக்கின்றன. அனுபவத்தின் மிக சூட்சுமமான முடிச்சுகளை அவிழ்த்தபடி காலத்தின், சரித்திரத்தின் எல்லையற்ற விகாசத்தில் இக்கதைகள் சஞ்சரிக்க முயல்கின்றன. பாசாங்கற்ற, புத்தம் புதிய கதைமொழியொன்றை இக்கதைகள் உருவாக்க விழைகின்றன. ரூ.70/-

சுகுணாவின் காலைப் பொழுது

மனோஜ் நவீன தமிழ்க் கதையாளர்களில் சரளமான, தேர்ந்த கதை சொல்லும் முறைக்காக மனோஜின் கதைகள் தனித்த கவனம் பெறுகின்றன. தனது கதைகளின் மொழியையும் தொனியையும் வெவ்வேறு தளங்களுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் தனது சொல்முறையைப் புத்துணர்ச்சியுள்ளதாக்குகிறார். இத் தொகுப்பில் உள்ள கதைகள்- இடைவெளிகள், மொளங்கள், நுண்ணிய அங்கதம் என – ஒரு எழுத்தாளன் அடையக்கூடிய வெவ்வேறு சாத்தியங்களுக்கு உதாரணமாக அமைகின்றன. ரூ.70/-