மாவோயீஸம் இடதுசாரிகளின் விமர்சனம்

தமிழில்:மிலிட்டரி பொன்னுசாமி இக்கட்டுரையில் இடது குறுங்குழுவாதம் குறித்து காத்திரமாக விவாததிக்கின்றன.இந்தியாவின் சி.பி.ஐ?(மாவோயீஸ்ட்)மற்றும் இடதுசாரி சாகசங்களின் சர்வதேச அனுபவங்களைப் பற்றியும் இந்திய மாவோயீஸ்துகளின் செயல் திட்டத்தை தத்துவர்த்த ரீதியான விமர்சனத்திருக்கு உட்படுத்துக்கிறது. ரூ.80/-

டெங் ஷியோ பிங் தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகள்

மிலிட்டரி பொன்னுசாமி சுமார் 70 ஆண்டுகள் அந்தப் பெரும் நாட்டின் பல முக்கியப் பொறுப்புகளில் இருந்தவரும், மகத்தான சீனப் புரட்சியின் தளகர்த்தர்களில் ஒருவருமான டெங் ஷியோ பிங் அவர்களின் கருத்துகள், ஏற்பு – ஏற்பின்மைக்கு அப்பாற்பட்டுத் தவிர்க்கமுடியாத முக்கியத்துவம் கொண்டவை. அந்த வகையில் இன்றைய சீனத்தைப் புரிந்துகொள்ள, அதன் மகத்தான புதல்வர்களில் ஒருவரான டெங் ஷியோ பிங் அவர்களின் சிந்தனையை அவரது எழுத்துகள் மூலமே அறிந்துகொள்ள அவரது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இக்கட்டுரைகள் உதவும். ரூ.220/-