தேவதையல்ல பெண்கள்

யாழினி முனுசாமி நவீன கவிஞர்களில் தனித்துவமான குறிப்பிடத்தக்க கவிஞர் யாழினி முனுசாமி. வாழ்வின் முரண்பாடுகள் போதாமைகள் சார்ந்த துக்கம் இக்கவிதைகளில் ததும்பி நிற்கிறது. ரூ.40/-