மார்கசிய பார்வையில் அன்னை தெரசா

ராமசந்திர வைத்தியநாதன் அன்னை தெரசாவைப் பற்றி அவரது சேவைகளைப்பற்றியும் இதுவரை கூறப்படாத ஒரு புதிய கண்னோட்டத்தில் கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்,இந்நூலின் ஆசிரியர் ரூ.5/-