மண்டேலா ரிவோனியா சதி வழக்கில் நெல்சன் மண்டேலா ஆற்றிய எழுச்சி உரை

வீ.பா.கணேசன் “ஆப்ரிக்க தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர் நெல்சன் மண்டேலா கம்யூனிஸ ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ரிவோனியா சதி வழக்கில் ஆற்றிய வீர உரை தென் ஆப்ரிக்க இளைஞர்களை எழுச்சியுறச் செய்தது. “ ரூ.35/-