ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம்

ஜெயகாந்தன் எழுதிய மிக முக்கியமான நாவல்களில் ஒன்று. கிளாசிக் வரிசை என்ற தலைப்பின் கீழ் காலச்சுவடு பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.