தமிழ் நூல் வெளியீட்டாளர்கள்

அகத்தியர் புத்தக நிலையம், திருச்சி. அகரம், தஞ்சாவூர். அடையாளம், திருச்சி. அணியகம், சென்னை. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம். அநுராகம், சென்னை. அபிராமி பப்ளிகேசன்ஸ், சென்னை. அமிர்தவள்ளிப் பதிப்பகம், திருச்சி. அம்மு பதிப்பகம், சென்னை. அம்ருதா பதிப்பகம், சென்னை. அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம், சென்னை. அருள் புத்தகாலயம், சென்னை. அருணோதயம், சென்னை. அருள்மொழிப் பதிப்பகம், சென்னை. அலைகள் வெளியீட்டகம், சென்னை. அல்லையன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை. அறிவு நிலையம், சென்னை. அறிவுநிதிப் பதிப்பகம், சென்னை. அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை. அன்னம் – அகரம், தஞ்சாவூர். ஆசியக் கல்விச் சேவை, சென்னை. ஆனந்த நிலையம், சென்னை. ஆழி பதிப்பகம், சென்னை. இமயம் பதிப்பகம், நாகப்பட்டினம். இயல்வாகை, திருவண்ணாமலை. இலக்குமி நிலையம், சென்னை. இளங்கோ புத்தக நிலையம், திருச்சி. இரத்தின நாயக்கர் அன் சன்ஸ், சென்னை. இலக்கிய சோலை பதிப்பகம், செனனை உமா பதிப்பகம், சென்னை. உரத்த சிந்தனைப் பதிப்பகம், சென்னை. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை. உயிர்மை பதிப்பகம், சென்னை. உயிரெழுத்து பதிப்பகம், திருச்சி. ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை. ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை. ஓவியா பதிப்பகம், சென்னை. ஓவியா பதிப்பகம், வத்தலக்குண்டு கபிலன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி. கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை. கௌதம் பதிப்பகம், சென்னை. கங்கை பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணப்பன் பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணபிரான் பதிப்பகம், சென்னை. கலைமகள் டிரேடர்ஸ், சென்னை. கவிதா பப்ளிகேசன், சென்னை. கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை. கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை. கலைவாணி புத்தகாலயம், சென்னை. காகம் பதிப்பகம், இலங்கை காந்தி இலக்கியச் சங்கம், மதுரை. காந்தளகம், சென்னை. காலச்சுவடு, சென்னை. காவ்யா, சென்னை. கிறிஸ்தவ இலக்கியச் சங்கம், சென்னை. கீதம் பபளிகேசன்ஸ், சென்னை. கீழைக்காற்று வெளியீட்டகம், சென்னை. குமரன் பதிப்பகம், சென்னை. குமுதம், சென்னை. குழந்தைகள் உலகம், சென்னை. கௌரா ஏஜன்சீஸ், சென்னை. கோமதி பதிப்பகம், கம்பம். சக்தி புத்தக நிலையம், சென்னை.

பதிப்பகங்கள்

அகத்தியர் புத்தக நிலையம், திருச்சி. அகரம், தஞ்சாவூர். அடையாளம், திருச்சி. அணியகம், சென்னை. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம். அநுராகம், சென்னை. அபிராமி பப்ளிகேசன்ஸ், சென்னை. அமிர்தவள்ளிப் பதிப்பகம், திருச்சி. அமுதநிலையம், சென்னை. அம்மு பதிப்பகம், சென்னை. அம்ருதா பதிப்பகம், சென்னை. அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம், சென்னை. அருள் புத்தகாலயம், சென்னை. அருணோதயம், சென்னை. அருள்மொழிப் பதிப்பகம், சென்னை. அலைகள் வெளியீட்டகம், சென்னை. அல்லையன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை. அறிவு நிலையம், சென்னை. அறிவுநிதிப் பதிப்பகம், சென்னை. அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை. அன்னம் – அகரம், தஞ்சாவூர். ஆசியக் கல்விச் சேவை, சென்னை. ஆனந்த நிலையம், சென்னை. ஆழி பதிப்பகம், சென்னை. இமயம் பதிப்பகம், நாகப்பட்டினம். இயல்வாகை, திருவண்ணாமலை. இலக்குமி நிலையம், சென்னை. இளங்கோ புத்தக நிலையம், திருச்சி. இரத்தின நாயக்கர் அன் சன்ஸ், சென்னை. இலக்கிய சோலை பதிப்பகம், செனனை உமா பதிப்பகம், சென்னை. உரத்த சிந்தனைப் பதிப்பகம், சென்னை. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை. உயிர்மை பதிப்பகம், சென்னை. உயிரெழுத்து பதிப்பகம், திருச்சி. ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை. ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை. ஓவியா பதிப்பகம், சென்னை. ஓவியா பதிப்பகம், வத்தலக்குண்டு கபிலன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி. கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை. கௌதம் பதிப்பகம், சென்னை. கங்கை பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணப்பன் பதிப்பகம், சென்னை. கண்ணபிரான் பதிப்பகம், சென்னை. கலைமகள் டிரேடர்ஸ், சென்னை. கவிதா பப்ளிகேசன், சென்னை. கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை. கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை. கலைவாணி புத்தகாலயம், சென்னை. காகம் பதிப்பகம், இலங்கை காந்தி இலக்கியச் சங்கம், மதுரை. காந்தளகம், சென்னை. காலச்சுவடு, சென்னை. காவ்யா, சென்னை. கிறிஸ்தவ இலக்கியச் சங்கம், சென்னை. கீதம் பபளிகேசன்ஸ், சென்னை. கீழைக்காற்று வெளியீட்டகம், சென்னை. குமரன் பதிப்பகம், சென்னை. குமுதம், சென்னை. குழந்தைகள் உலகம், சென்னை. கௌரா ஏஜன்சீஸ், சென்னை. கோமதி பதிப்பகம், கம்பம். சக்தி புத்தக நிலையம், சென்னை….