அமெரிக்கக் கறுப்பு அடிமையின் சுயசரிதை

50.00

1950களில் சிவில் உரிமை இயக்கம், 1960களின் கருப்பு ஆய்வுக்களுக்கான இயக்கம் ஆகியவற்றினூடாக டக்ளசின் முதல் சுயசரிதை அமெரிக்கப் புனித இலக்கியப் பாரம்பரியத்தின் முக்கிய சுயசரிதை நூலாக ஏற்கப்பட்டது.
Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பிரெடரிக் டக்ளஸ்
1950களில் சிவில் உரிமை இயக்கம், 1960களின் கருப்பு ஆய்வுக்களுக்கான இயக்கம் ஆகியவற்றினூடாக டக்ளசின் முதல் சுயசரிதை அமெரிக்கப் புனித இலக்கியப் பாரம்பரியத்தின் முக்கிய சுயசரிதை நூலாக ஏற்கப்பட்டது.
ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அமெரிக்கக் கறுப்பு அடிமையின் சுயசரிதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *