அறியப்படாத தமிழ் உலகம்

225.00

தமிழ் சூழலில் மறக்கப்பட்ட ஆளுமைகளையும் தொகுக்கப்படாத ஆவனங்களையும் கவனப்படுத்தப்படாத பனுவல்களின் பரிமாணங்களையும் ஆவனப்படுத்தும் முயற்சியே’அறியப்படாத தமிழ் உலகம்’எனும் மலர்.இம்மலர் தமிழிலியல் வரலாற்றின் மெளனங்களின் மீதான தர்க்கபூர்வமான விமர்சனமாகவும் புதிய ஆவனமாகவும் அமைத்துள்ளது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஈரோடு தமிழன்பன்

தமிழ் சூழலில் மறக்கப்பட்ட ஆளுமைகளையும் தொகுக்கப்படாத ஆவனங்களையும் கவனப்படுத்தப்படாத பனுவல்களின் பரிமாணங்களையும் ஆவனப்படுத்தும் முயற்சியே’அறியப்படாத தமிழ் உலகம்’எனும் மலர்.இம்மலர் தமிழிலியல் வரலாற்றின் மெளனங்களின் மீதான தர்க்கபூர்வமான விமர்சனமாகவும் புதிய ஆவனமாகவும் அமைத்துள்ளது.

ரூ.225/-

Additional information

Weight 0.345 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அறியப்படாத தமிழ் உலகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *