அறிவாளியா?முட்டாளா?

25.00

எது புத்திசாலித்தனம்,சாமர்த்தியம்,அறிவீனம்,முட்டாள்தனம் என்பது ஒருவகையில் சார்புத்தன்மை கொண்டதா அல்லது இவற்றை பருண்மையாக அளிக்க முடியுமா///

Description

த.வி.வெங்டேஸ்வரன்

எது புத்திசாலித்தனம்,சாமர்த்தியம்,அறிவீனம்,முட்டாள்தனம் என்பது ஒருவகையில் சார்புத்தன்மை கொண்டதா அல்லது இவற்றை பருண்மையாக அளிக்க முடியுமா///

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.67 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அறிவாளியா?முட்டாளா?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *