ஆளுமைகள், சந்திப்புகள், உரையாடல்கள்

300.00

மணா தீராநதியிலும் புதிய பார்வையிலும் முப்பது ஆளுமைகளுடன் நிகழ்த்திய உரையாடல்களின் தொகுப்பு இது. கலை, இலக்கியம், அரசியல், பண்பாடு என விரியும் இந்த உரையாடல்கள் அனுபவம் சார்ந்தும் கருத்துக்கள் சார்ந்தும் புதிய வெளிச்சங்களைத் தருகின்றன.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

மணா

மணா தீராநதியிலும் புதிய பார்வையிலும் முப்பது ஆளுமைகளுடன் நிகழ்த்திய உரையாடல்களின் தொகுப்பு இது. கலை, இலக்கியம், அரசியல், பண்பாடு என விரியும் இந்த உரையாடல்கள் அனுபவம் சார்ந்தும் கருத்துக்கள் சார்ந்தும் புதிய வெளிச்சங்களைத் தருகின்றன.

ரூ.300/-

Additional information

Weight 1.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆளுமைகள், சந்திப்புகள், உரையாடல்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…