இசையாலானது…

50.00

14இசை மேதைகளின் இளமைக் காலத்தையும்,அவர்கள் தங்களை கலைஞன் என அறிந்து கொண்டத ருணங்களையும்,போராடி வெற்றிகண்ட வரலாறையும் இசையாலானது என்னும் இந்நூலின் சுவாரசியமாக எழுதியுள்ளார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கிருஷ்ணா டாவின்சி

14இசை மேதைகளின் இளமைக் காலத்தையும்,அவர்கள் தங்களை கலைஞன் என அறிந்து கொண்டத ருணங்களையும்,போராடி வெற்றிகண்ட வரலாறையும் இசையாலானது என்னும் இந்நூலின் சுவாரசியமாக எழுதியுள்ளார்.

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.112 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இசையாலானது…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *