இந்திய வளர்ச்சியின் அரசியல் பொருளாதாரம்

40.00

விடுதலைக்குப் பின் ஏற்பட்டுள்ள இந்திய நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மார்க்சிய நோக்கில் விளக்கின்றார் பொருளாதார அறிஞர்,பேரா.வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா

விடுதலைக்குப் பின் ஏற்பட்டுள்ள இந்திய நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மார்க்சிய நோக்கில் விளக்கின்றார் பொருளாதார அறிஞர்,பேரா.வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா.

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்திய வளர்ச்சியின் அரசியல் பொருளாதாரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *