இழக்காதே

250.00

பங்குச் சந்தைகளின் உலகம் பரவசமூட்டும் ஒரு விஷயம்.அதே அளவுக்கு சிக்கலானதும் கூட.அதை மேலும் சிக்கலாக்கும் எந்தவொருintelligent foolஐயும் விட செல்லமுத்து குப்புசாமிtouch of geniusஉடன் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதுவதற்கான கூடுதல் தகுதி படைத்தவராகிறார் எங்கோ உச்சாணியில் அமர்ந்து கொண்டு காற்றில் வரைபடம் போடுவதற்குப் பதிலாக பகுத்தறியும் நோக்கில் பங்குச் சந்தையை அணுகும் சூட்சுமம் அவருக்குக் கைவருகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

செல்லமுத்து குப்புசாமி

பங்குச் சந்தைகளின் உலகம் பரவசமூட்டும் ஒரு விஷயம்.அதே அளவுக்கு சிக்கலானதும் கூட.அதை மேலும் சிக்கலாக்கும் எந்தவொருintelligent foolஐயும் விட செல்லமுத்து குப்புசாமிtouch of geniusஉடன் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதுவதற்கான கூடுதல் தகுதி படைத்தவராகிறார் எங்கோ உச்சாணியில் அமர்ந்து கொண்டு காற்றில் வரைபடம் போடுவதற்குப் பதிலாக பகுத்தறியும் நோக்கில் பங்குச் சந்தையை அணுகும் சூட்சுமம் அவருக்குக் கைவருகிறது.

ரூ.250/-

Additional information

Weight 0.401 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இழக்காதே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *