இஸ்லாம் நேற்று இன்று நாளை

40.00

இஸ்லமீன் தோற்றம் வளர்ச்சி இந்தியாவில் இஸ்லாம் பரவிய வரலாறு.காலத்தின் தேவை கருதி இஸ்லாம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் அனைத்தும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நூலில்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

டி.ஞானையா

இஸ்லமீன் தோற்றம் வளர்ச்சி இந்தியாவில் இஸ்லாம் பரவிய வரலாறு.காலத்தின் தேவை கருதி இஸ்லாம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் அனைத்தும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நூலில்.

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.89 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாம் நேற்று இன்று நாளை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *