எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே

10.00

பண்பாட்டுத்தளத்தில் ஆண்,பெண் வேறுபாடுகள் பெண்ணை ஒடுக்குவதற்கு ஒருவகையில் காரணமாக அமைகிறது. .பெண்ணாக மாறும் அரவாணிகளை கேவலமாக நடத்துகிறது சமூகம்.இது சரியா?இதற்கான உடையாடலை இச்சிறு வெளியீடு முன்வைக்கிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அ.மங்கை

பண்பாட்டுத்தளத்தில் ஆண்,பெண் வேறுபாடுகள் பெண்ணை ஒடுக்குவதற்கு ஒருவகையில் காரணமாக அமைகிறது. .பெண்ணாக மாறும் அரவாணிகளை கேவலமாக நடத்துகிறது சமூகம்.இது சரியா?இதற்கான உடையாடலை இச்சிறு வெளியீடு முன்வைக்கிறது.

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எதிரொலிக்கும் கரவொலிகள் அரவாணிகளும் மனிதர்களே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *