ஒளியிலே தெரிவது

100.00

நான் என் கிளையோடும்,
இலையோடும், நிழலோடும்
நின்றுகொண்டு இருக்கிறேன். நான்
ஒளியிலே தெரிவேன். அல்லது என்
நிழலில் உதிர்ந்த சருகின் மேல் ஒரு
எளிய எறும்பு ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

வண்ணதாசன்

நான் என் கிளையோடும்,
இலையோடும், நிழலோடும்
நின்றுகொண்டு இருக்கிறேன். நான்
ஒளியிலே தெரிவேன். அல்லது என்
நிழலில் உதிர்ந்த சருகின் மேல் ஒரு
எளிய எறும்பு ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும்

ரூ.100/-

Additional information

Weight 0.155 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒளியிலே தெரிவது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *