27096

கனவு ஆசிரியர்

100.00

ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும்?அவருக்கான இலக்கணம் என்னவென்று வரையறுப்பது கடினம்.ஆனால் சமூக தளத்தில்,பண்பாட்டு வெளியில் நீண்டகாலமாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களின் செறிவான அனுபவங்களின் வழியே கனவு ஆசிரியரைக் கண்டடைதல் சாத்தியம்.இதை மனதிற்கொண்டு ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்தரத்தக்க வகையில் இத்தொகுப்பு உருவாகியுள்ளது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Product Description

தொகுப்பு:க.துளசிதாசன்

ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும்?அவருக்கான இலக்கணம் என்னவென்று வரையறுப்பது கடினம்.ஆனால் சமூக தளத்தில்,பண்பாட்டு வெளியில் நீண்டகாலமாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களின் செறிவான அனுபவங்களின் வழியே கனவு ஆசிரியரைக் கண்டடைதல் சாத்தியம்.இதை மனதிற்கொண்டு ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்தரத்தக்க வகையில் இத்தொகுப்பு உருவாகியுள்ளது.

ரூ.100/-

Additional Information

Weight 0.154 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கனவு ஆசிரியர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *