களப்பணியில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

200.00

பொதுவுடமை இயக்கத்தில் விதைகளாக மண்ணில் ஊன்றப்படும் மார்க்சிய சிந்தனைகள் முறைவிட்டுத் துளிர்த்து வளர்ந்து பெருமரங்களாய் உலகெங்கும் தழைத்தோங்கியிருக்கின்றன.அவற்றின் வேர்களாய் சமுதாயத்தில் பரவித் தாங்கி நிற்பவர்கள் மக்களிடையே களப்பணியாற்றிடும் தோழர்கள்தான்,கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சித்தாந்தங்கள் இத்தகு களப்பணித் தோழர்களால்தான் உயிர்ப்புள்ள நடைமுறையாகின்றன.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஜி. ராமகிருஷ்ணன்

பொதுவுடமை இயக்கத்தில் விதைகளாக மண்ணில் ஊன்றப்படும் மார்க்சிய சிந்தனைகள் முறைவிட்டுத் துளிர்த்து வளர்ந்து பெருமரங்களாய் உலகெங்கும் தழைத்தோங்கியிருக்கின்றன.அவற்றின் வேர்களாய் சமுதாயத்தில் பரவித் தாங்கி நிற்பவர்கள் மக்களிடையே களப்பணியாற்றிடும் தோழர்கள்தான்,கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சித்தாந்தங்கள் இத்தகு களப்பணித் தோழர்களால்தான் உயிர்ப்புள்ள நடைமுறையாகின்றன.

ரூ.200/-

Additional information

Weight 0.311 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “களப்பணியில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *