காம்ரேட்

50.00

விடுதலைக்கு முந்தைய காலகட்டத்தின் புரட்சி இயக்க வரலாற்றை இந்த நாவலில் திரை விலக்கிக் காட்டுகிறார் யஸ்பால்.பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்குத் தலைமையேற்று நடத்திய துணிகரமான போராட்டங்களின் பின்னணியில் யஸ்பால் இந்த நாவலைப் படைத்திருக்கிறார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

யஸ்பால்

விடுதலைக்கு முந்தைய காலகட்டத்தின் புரட்சி இயக்க வரலாற்றை இந்த நாவலில் திரை விலக்கிக் காட்டுகிறார் யஸ்பால்.பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்குத் தலைமையேற்று நடத்திய துணிகரமான போராட்டங்களின் பின்னணியில் யஸ்பால் இந்த நாவலைப் படைத்திருக்கிறார்.

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.121 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காம்ரேட்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *