காலம் – ஒரு வரலாற்றுச் சுருக்கம்

350.00

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்குப் பிறகு தமது அறிவியல் ஆராய்ச்சி மூலமாக உலக மக்களின் அறிவியல் நோக்கில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவர்கள் வரிசையில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் முக்கியமான இடத்தைப் பிடிக்கிறார்.

Description

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

தமிழில் : நலங்கிள்ளி

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்குப் பிறகு தமது அறிவியல் ஆராய்ச்சி மூலமாக உலக மக்களின் அறிவியல் நோக்கில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவர்கள் வரிசையில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் முக்கியமான இடத்தைப் பிடிக்கிறார்.

Additional information

Weight 0.451 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காலம் – ஒரு வரலாற்றுச் சுருக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *