290.00

இந்திய மனதின் ஆதார ஸ்ருதியை வேதங்கள், உபநிட்தங்கள், புராணங்கள், காவியங்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக பரிசீலிக்கும் ஆராய்ச்சி நூல்கள் வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டிய நூல்மட்டுமல்லகா”. இந்த பரிசீலனையை காலப்பூர்வமாகச் 

Description

தமிழில்:ஆனந்த், ரவி

இந்திய மனதின் ஆதார ஸ்ருதியை வேதங்கள், உபநிட்தங்கள், புராணங்கள், காவியங்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக பரிசீலிக்கும் ஆராய்ச்சி நூல்கள் வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டிய நூல்மட்டுமல்லகா”. இந்த பரிசீலனையை காலப்பூர்வமாகச் 

ரூ.290/-

Additional information

Weight 0.441 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “க”

Your email address will not be published. Required fields are marked *