சினிமாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு

250.00

சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,பயன்பாடு,டிஜிட்டல் யுகத்தில் அதன் பல்வேறு ரூபங்கள் குறித்து,சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் புதிய கோணத்தில் பார்க்கின்ற முயற்சியாகவும் இப்புத்தகம் அமையும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

எம்.சிவக்குமார்

சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,பயன்பாடு,டிஜிட்டல் யுகத்தில் அதன் பல்வேறு ரூபங்கள் குறித்து,சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் புதிய கோணத்தில் பார்க்கின்ற முயற்சியாகவும் இப்புத்தகம் அமையும்.

ரூ.250/-

Additional information

Weight 0.401 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சினிமாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *