சிறகுக்குள் வானம்

125.00

இருட்டு வணிகர்கள் ஏதேனும் சொல்லட்டும். வெளியே உலகம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது. நிறைவும் குறைவும் நெஞ்சில் இருக்கிறது. எது நெகிழ்ச்சி அளிக்கிறதோ அதுவே மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

இருட்டு வணிகர்கள் ஏதேனும் சொல்லட்டும். வெளியே உலகம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது. நிறைவும் குறைவும் நெஞ்சில் இருக்கிறது. எது நெகிழ்ச்சி அளிக்கிறதோ அதுவே மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

ரூ.125/-

Additional information

Weight 0.199 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறகுக்குள் வானம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *