சுட்டி க்ரியேசன்ஸ் (பாகம் 2)

வாழ்த்துக்கள்! சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1லிருந்து எல்லா மாடல்களையும் செய்து முடித்துவிட்டு இந்தப் புத்தகத்தை வாங்கியிருந்தால் மறுபடியும் உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள்! சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1 போலவே இதிலும் ஜாலியாக செய்து பார்க்க சுவாரஸ்யமான மாடல்கள் உண்டு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நிச்சயம் அழகாக செய்து முடித்துவிடலாம். ஆரம்பிப்பதற்கு முன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் படித்துப் பாருங்கள். இதுவரை சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1 செய்து பார்க்கவில்லை என்றால் அதையும் வாங்கி முயற்சி செய்து பாருங்கள். சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1ல் இருக்கும் மாடல்கள், இந்தப் புத்தகத்தின் பின் அட்டையில் தரப்பட்டுள்ளன. நம்பர் 1 பத்திரிகையான ஆனந்த விகடன் நிறுவனத்திலிருந்து இந்த சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ் வெளிவருகிறது. விகடன் நிறுவனத்திலிருந்து வெளிவரும் சுட்டி விகடன் மாதமிருமுறை இதழ் சிறுவர் மத்தியில் மிகவும் புகழ்பெற்றது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

pவிகடன் பிரசுரம்

வாழ்த்துக்கள்! சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1லிருந்து எல்லா மாடல்களையும் செய்து முடித்துவிட்டு இந்தப் புத்தகத்தை வாங்கியிருந்தால் மறுபடியும் உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள்! சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1 போலவே இதிலும் ஜாலியாக செய்து பார்க்க சுவாரஸ்யமான மாடல்கள் உண்டு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நிச்சயம் அழகாக செய்து முடித்துவிடலாம். ஆரம்பிப்பதற்கு முன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் படித்துப் பாருங்கள். இதுவரை சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1 செய்து பார்க்கவில்லை என்றால் அதையும் வாங்கி முயற்சி செய்து பாருங்கள். சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ்_1ல் இருக்கும் மாடல்கள், இந்தப் புத்தகத்தின் பின் அட்டையில் தரப்பட்டுள்ளன. நம்பர் 1 பத்திரிகையான ஆனந்த விகடன் நிறுவனத்திலிருந்து இந்த சுட்டி க்ரியேஷன்ஸ் வெளிவருகிறது. விகடன் நிறுவனத்திலிருந்து வெளிவரும் சுட்டி விகடன் மாதமிருமுறை இதழ் சிறுவர் மத்தியில் மிகவும் புகழ்பெற்றது.

ரூ.65/-

Additional information

Weight 0.135 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுட்டி க்ரியேசன்ஸ் (பாகம் 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *