சூரிய நமஸ்காரம்

60.00

யோகா, உடற்பயிற்சி ஆகியவை உடலுக்கு மட்டும் உரம் சேர்ப்பவை. ஆனால், சூரிய நமஸ்காரம் என்பது உடலுக்கு வலிமையைக் கொடுப்பதோடு, ஆன்மிக உணர்வையும் வளர்க்கிறது. அதேபோல் சூரிய நமஸ்காரத்தில் மந்திர ஜபமும் இருப்பதால் மனதுக்கும் வலிமை சேர்க்கிறது. சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும்போது படிப்படியாக நிற்க வேண்டிய நிலைகள்; உடலை பாந்தமாக வளைக்க வேண்டிய நிலைகள்; படிப்படியாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் முறை; ஒவ்வொரு நிலையிலும் உச்சரிக்க வேண்டிய ஆதித்யனைப் போற்றும் மந்திரங்கள்; சுவாசம் மேன்மேலும் கட்டுப்படும்போது, சிறிய மந்திரத்திலிருந்து நீளமான மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முறை; மந்திரத்தால் மனத்தை சுலபமாக ஒருமுகப்படுத்துதல்; நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டிய சூரிய வேளை; எவ்வளவு நேரம் செய்யலாம், குறிப்பாக அளவுக்கு அதிகமாக எவ்வளவு நேரம் செய்யக்கூடாது \ ஆகிய அனைத்து நுட்பமான விஷயங்களையும் நூலாசிரியர் ஆர்.சி.சம்பத் மிக எளிமையாகவும் சுவையாகவும் இந்த நூலில் விளக்கியிருக்கிறார். சூரிய நமஸ்காரத்தின் நாயகனும், நாம் அன்றாடம் விண்ணில் நிமிர்ந்து பார்த்து வணங்கும் சூரியனின் பலம் என்ன; சூரிய தேவன் நமக்கு அளிக்கும் நன்மைகள் யாவை; சூரியன் என்பவன

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆர்.சி.சம்பத்

யோகா, உடற்பயிற்சி ஆகியவை உடலுக்கு மட்டும் உரம் சேர்ப்பவை. ஆனால், சூரிய நமஸ்காரம் என்பது உடலுக்கு வலிமையைக் கொடுப்பதோடு, ஆன்மிக உணர்வையும் வளர்க்கிறது. அதேபோல் சூரிய நமஸ்காரத்தில் மந்திர ஜபமும் இருப்பதால் மனதுக்கும் வலிமை சேர்க்கிறது. சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும்போது படிப்படியாக நிற்க வேண்டிய நிலைகள்; உடலை பாந்தமாக வளைக்க வேண்டிய நிலைகள்; படிப்படியாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் முறை; ஒவ்வொரு நிலையிலும் உச்சரிக்க வேண்டிய ஆதித்யனைப் போற்றும் மந்திரங்கள்; சுவாசம் மேன்மேலும் கட்டுப்படும்போது, சிறிய மந்திரத்திலிருந்து நீளமான மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முறை; மந்திரத்தால் மனத்தை சுலபமாக ஒருமுகப்படுத்துதல்; நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டிய சூரிய வேளை; எவ்வளவு நேரம் செய்யலாம், குறிப்பாக அளவுக்கு அதிகமாக எவ்வளவு நேரம் செய்யக்கூடாது \ ஆகிய அனைத்து நுட்பமான விஷயங்களையும் நூலாசிரியர் ஆர்.சி.சம்பத் மிக எளிமையாகவும் சுவையாகவும் இந்த நூலில் விளக்கியிருக்கிறார். சூரிய நமஸ்காரத்தின் நாயகனும், நாம் அன்றாடம் விண்ணில் நிமிர்ந்து பார்த்து வணங்கும் சூரியனின் பலம் என்ன; சூரிய தேவன் நமக்கு அளிக்கும் நன்மைகள் யாவை; சூரியன் என்பவன

ரூ.60/-

Additional information

Weight 0.131 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சூரிய நமஸ்காரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *