ஜீவா நினைவோடை

40.00

சுந்தர ராமசாமியை ஈர்த்த மிகச்சில அரசியல் தலைவர்களிடையே மறு பரிசீலனைகளில் சிறிதளவும் தன் ஆளுமையின் மதிப்பை இழக்காதவர் ஜீவா. தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் மீது எதிர்மறை விமர்சன்களை முன் வைத்துக்கொண்டேயிருந்த சு.ரா.வின் நம்பு ஜீவாவுக்குத் தேவையாகவே இருந்தது. தன்னுடைய கொள்கைகளை எவர் மீதும் திணிக்காமலும் அதே சமயம் அவற்றை விட்டுக்கொடுக்காமலும் தோழமையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட ஜீவாவின் கம்பீரத்தை சு.ரா.பதிவு செய்கிறார்.

Categories: , , , Tags: , ,
   

Description

சுந்தர ராமசாமி

சுந்தர ராமசாமியை ஈர்த்த மிகச்சில அரசியல் தலைவர்களிடையே மறு பரிசீலனைகளில் சிறிதளவும் தன் ஆளுமையின் மதிப்பை இழக்காதவர் ஜீவா. தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் மீது எதிர்மறை விமர்சன்களை முன் வைத்துக்கொண்டேயிருந்த சு.ரா.வின் நம்பு ஜீவாவுக்குத் தேவையாகவே இருந்தது. தன்னுடைய கொள்கைகளை எவர் மீதும் திணிக்காமலும் அதே சமயம் அவற்றை விட்டுக்கொடுக்காமலும் தோழமையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட ஜீவாவின் கம்பீரத்தை சு.ரா.பதிவு செய்கிறார்.

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜீவா நினைவோடை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *