டெர்லின் ஷிர்ட்டும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்

135.00

என்னமோ வாழ்க்கை, வாழ்க்கை என்று கதைக்கிறீர்களே, என்னமோ உறவு பாசம் என்று கதைக்கிறீர்களே என்னமோ காதல், பாலுறவு என்று

கதைக்கிறீர்களே என்னமோ குடும்பம் என்று கதைக்கிறீர்களே இதுதானய்யா அவை…. இவற்றின் லட்சணத்தைப் பாருங்கள் என்று நம்முன் ஓர்

உலகை விரித்துக் காண்பிக்கிறார் ஜி,நாகராஜன்

முன்னுரையிலிருந்து

Description

ஜி. நாகராஜன்

என்னமோ வாழ்க்கை, வாழ்க்கை என்று கதைக்கிறீர்களே, என்னமோ உறவு பாசம் என்று கதைக்கிறீர்களே என்னமோ காதல், பாலுறவு என்று

கதைக்கிறீர்களே என்னமோ குடும்பம் என்று கதைக்கிறீர்களே இதுதானய்யா அவை…. இவற்றின் லட்சணத்தைப் பாருங்கள் என்று நம்முன் ஓர்

உலகை விரித்துக் காண்பிக்கிறார் ஜி,நாகராஜன்

முன்னுரையிலிருந்து

ரூ.135/-

Additional information

Weight 0.233 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “டெர்லின் ஷிர்ட்டும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *