தனிமையின் நூர் வருடங்கள்

90.00

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்
மலையாள சிறுகதைகள்
இனம், மொழி, பண்பாடு என எல்லாம் மாறுகின்றன, மாறாதிருப்பவை மானுட உறவுகள் ! அவற்றின் இழைகள் அறுந்துவிட்டால் எல்லாமும் அர்த்தமில்லாமல் அழிந்துவிடலாம். (ஆனால்) அவ்வாறு அழிந்துவிடாமல் காப்பதற்கான மனித மனங்களின் யத்தனங்களை மலையாளமொழியின் பல எழுத்தாளுமைகளும் முயன்றபடியே இருக்கின்றனர். இந்தப் படைப்புகள் அவற்றின் சாட்சியங்கள்..

Description

தோப்பில் முஹம்மது மீரான்

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்
மலையாள சிறுகதைகள்
இனம், மொழி, பண்பாடு என எல்லாம் மாறுகின்றன, மாறாதிருப்பவை மானுட உறவுகள் ! அவற்றின் இழைகள் அறுந்துவிட்டால் எல்லாமும் அர்த்தமில்லாமல் அழிந்துவிடலாம். (ஆனால்) அவ்வாறு அழிந்துவிடாமல் காப்பதற்கான மனித மனங்களின் யத்தனங்களை மலையாளமொழியின் பல எழுத்தாளுமைகளும் முயன்றபடியே இருக்கின்றனர். இந்தப் படைப்புகள் அவற்றின் சாட்சியங்கள்..

ரூ.90/-

Additional information

Weight 0.141 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தனிமையின் நூர் வருடங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *