தொழிற்சங்க இயக்கம் எனது நினைவுகள்

25.00

இந்தியாவில் முதன் முதலில் பம்பாயில் தொழிற்சாலை உருவானாலும் இந்தியாவிலே முதன் முதலாக தமிழகத்தில்தான் தொழிற்சங்க இயக்கம் தோன்றி-யது.இது இந்திய தொழிற்சங்க வரலாற்றில் முக்கியமான மைல்-கல்.இந்திய தொழிற்சங்கத் தலைவர்-களில் முக்கியமானவரான தோழர் பி.ராமமூர்த்தி அவர்கள் இந்நூலில் தொழிற் சங்க வரலாற்றையும்,தொழிற்சங்க அரசியலையும் தம் நினைவுகளிலிருந்து பதிவு செய்துள்ளார்.அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தொழிற்சங்கத்தைப் பற்றி கற்றுக் கொள்ள இந்நூல் உதவுகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பி.ராமமூர்த்தி

இந்தியாவில் முதன் முதலில் பம்பாயில் தொழிற்சாலை உருவானாலும் இந்தியாவிலே முதன் முதலாக தமிழகத்தில்தான் தொழிற்சங்க இயக்கம் தோன்றி-யது.இது இந்திய தொழிற்சங்க வரலாற்றில் முக்கியமான மைல்-கல்.இந்திய தொழிற்சங்கத் தலைவர்-களில் முக்கியமானவரான தோழர் பி.ராமமூர்த்தி அவர்கள் இந்நூலில் தொழிற் சங்க வரலாற்றையும்,தொழிற்சங்க அரசியலையும் தம் நினைவுகளிலிருந்து பதிவு செய்துள்ளார்.அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தொழிற்சங்கத்தைப் பற்றி கற்றுக் கொள்ள இந்நூல் உதவுகிறது.

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.56 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தொழிற்சங்க இயக்கம் எனது நினைவுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *