நட்சத்திரப் பலன்கள்

120.00

நட்சத்திரப் பலனையோ ராசி பலனையோ தெரிந்துகொள்ள எல்லோருக்குமே ஆர்வம் உண்டு. அவை பலித்தால் மனம் மகிழும். இல்லை எனில் அடுத்த தவணைக்காகக் காத்திருக்கவும் தயார். அவ்வளவு ஏன்? ஆபீசுக்குப் போகும்போது அடுத்த சீட்காரர் கையில் ஏதாவது பத்திரிகையை விரித்து வைத்து நட்சத்திரப் பலனை படித்துக் கொண்டிருந்தால், தம் நட்சத்திரத்துக்கு என்னதான் பலனும் பரிகாரமும் போட்டிருக்கிறது என்று எட்டிப் பார்க்காதவர்கள் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள். இருபத்து ஏழு நட்சத்திரங்களில், ஏதாவது ஒன்றில்தான் அனைவரும் பிறந்தாக வேண்டும். ஆனால் அவற்றைக் கோள்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும்போது குணநலன்களும் பலன்களும் வேறுபடுகின்றன. ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் பொதுவான பலன்களையும் நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களுக்கும் தனித்தனியான பலன்களையும் இந்த நூலில் கொடுத்திருக்கிறார் நூலாசிரியர் கே.பி.வித்யாதரன். புராதன நூல்களில் காணப்படும் நட்சத்திரப் பலன்களை அறிந்து அவற்றை விரிவாக எழுதி இருக்கிறார். எந்தெந்த வேலையில், எந்தெந்தக் கலைகளில் நட்சத்திரக்காரர்கள் பரிமளிப்பார்கள் என்ற சுவையான பலன்கள் தெளிவாக டிகிரி சுத்தமாக ஆராய்ந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பொது வ

Out of stock

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

முனைவர் கே.பி.வித்யாதரன்

நட்சத்திரப் பலனையோ ராசி பலனையோ தெரிந்துகொள்ள எல்லோருக்குமே ஆர்வம் உண்டு. அவை பலித்தால் மனம் மகிழும். இல்லை எனில் அடுத்த தவணைக்காகக் காத்திருக்கவும் தயார். அவ்வளவு ஏன்? ஆபீசுக்குப் போகும்போது அடுத்த சீட்காரர் கையில் ஏதாவது பத்திரிகையை விரித்து வைத்து நட்சத்திரப் பலனை படித்துக் கொண்டிருந்தால், தம் நட்சத்திரத்துக்கு என்னதான் பலனும் பரிகாரமும் போட்டிருக்கிறது என்று எட்டிப் பார்க்காதவர்கள் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள். இருபத்து ஏழு நட்சத்திரங்களில், ஏதாவது ஒன்றில்தான் அனைவரும் பிறந்தாக வேண்டும். ஆனால் அவற்றைக் கோள்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும்போது குணநலன்களும் பலன்களும் வேறுபடுகின்றன. ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் பொதுவான பலன்களையும் நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களுக்கும் தனித்தனியான பலன்களையும் இந்த நூலில் கொடுத்திருக்கிறார் நூலாசிரியர் கே.பி.வித்யாதரன். புராதன நூல்களில் காணப்படும் நட்சத்திரப் பலன்களை அறிந்து அவற்றை விரிவாக எழுதி இருக்கிறார். எந்தெந்த வேலையில், எந்தெந்தக் கலைகளில் நட்சத்திரக்காரர்கள் பரிமளிப்பார்கள் என்ற சுவையான பலன்கள் தெளிவாக டிகிரி சுத்தமாக ஆராய்ந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பொது வ

ரூ.120/-

Additional information

Weight 0.221 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நட்சத்திரப் பலன்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *