நாயக்கர் காலக் கலைக் கோட்பாடுகள்

375.00

தமிழகத்தில் கலை இலக்கிய ஒப்புமை ஆய்வில் மலர்ந்த முதல் நூல் இதுதான் என்பதிலும் தமிழகம் பெற்ற நன்முத்து இது என்பதிலும் எந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கும் எள்ளளவும் இடமில்லை.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சா. பாலுசாமி

தமிழகத்தில் கலை இலக்கிய ஒப்புமை ஆய்வில் மலர்ந்த முதல் நூல் இதுதான் என்பதிலும் தமிழகம் பெற்ற நன்முத்து இது என்பதிலும் எந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கும் எள்ளளவும் இடமில்லை.

ரூ.375/-

Additional information

Weight 0.588 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நாயக்கர் காலக் கலைக் கோட்பாடுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *