நினைவுக் குறிப்புகள்

45.00

““…அன்னா,அந்த ஓவியன் நான்தான் என்று நினைத்துக் கொள்…நான் உன்னிடம் என் காதலைச் சொல்லவும் செய்கிறேன் எனில்,நீ வாழ்வு முழுவதும் என்னுடன் இருப்பாயா?சொல்…உன் பதில் என்னவாக இருக்கும்?…””

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

யூமா வாசுகி

““…அன்னா,அந்த ஓவியன் நான்தான் என்று நினைத்துக் கொள்…நான் உன்னிடம் என் காதலைச் சொல்லவும் செய்கிறேன் எனில்,நீ வாழ்வு முழுவதும் என்னுடன் இருப்பாயா?சொல்…உன் பதில் என்னவாக இருக்கும்?…””

ரூ.45/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நினைவுக் குறிப்புகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *