பணவீக்கம் என்றால் என்ன?

35.00

பணவீக்கம்,பெட்ரோல் விலை உயர்வு,முன்பேர வர்த்தகம்,அரசு தலையீடு,அந்நிய மூலதன அனுமதி போன்ற பல பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளில் ஒளிந்துள்ள அரசியலை திரை விலக்கிக் காண்பிக்கும் ஆசிரியர்,இந்திய ஆளும் வர்க்கங்களின் நளினமான உத்திகளையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

இ.எம்.ஜோசப்

பணவீக்கம்,பெட்ரோல் விலை உயர்வு,முன்பேர வர்த்தகம்,அரசு தலையீடு,அந்நிய மூலதன அனுமதி போன்ற பல பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளில் ஒளிந்துள்ள அரசியலை திரை விலக்கிக் காண்பிக்கும் ஆசிரியர்,இந்திய ஆளும் வர்க்கங்களின் நளினமான உத்திகளையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.

ரூ.35/-

Additional information

Weight 0.89 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பணவீக்கம் என்றால் என்ன?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *