பஷீர் தனிவழியிலோர் ஞானி

180.00

பஷீரைப் பற்றி அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு இல்லாதது முற்றிலும் ஒரு குறையாகவே இருந்தது.நிரப்ப முடியாத பள்ளம் என்று நம்மிடையே ஒரு சொற்பிரயோகம் உண்டல்லவா,அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளத்தைத்தான் இந்தப் புத்தகம் நிரப்புகிறது…

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தமிழில்: யூமா வாசுகி

பஷீரைப் பற்றி அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு இல்லாதது முற்றிலும் ஒரு குறையாகவே இருந்தது.நிரப்ப முடியாத பள்ளம் என்று நம்மிடையே ஒரு சொற்பிரயோகம் உண்டல்லவா,அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளத்தைத்தான் இந்தப் புத்தகம் நிரப்புகிறது…

ரூ.180/-

Additional information

Weight 0.278 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பஷீர் தனிவழியிலோர் ஞானி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *