பாவ்லோ கொய்லோ

250.00

புகழ்பெற்ற எழுத்தாலரின் மனைவி ஒரு நாள் எந்தச் சுவ்ச்டுமில்லாமல் காணாமல் போகிறாள். போர்க்களச் செய்தியாளரான அவள் காணமல் போன மர்மத்தை அறிய விரும்பும் எழுத்தாளர் அவளைத் தேடிப் புறப்படுகிறார். அமெரிக்காவிலிருந்து ஸ்பெயின். பிரான்ஸ்.குரோஷியா என நீளும் அவர் பயணம் மத்திய ஆசியாவின் பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் நிறைவுருகிறது. அவர்தன் மனைவியை மட்டுமல்ல: வாழ்க்கையைப்பற்றிய புது உண்மையையும் அங்கே கண்டடைகிறார்.

Description

தமிழில்: PSVகுமாரசாமி

புகழ்பெற்ற எழுத்தாலரின் மனைவி ஒரு நாள் எந்தச் சுவ்ச்டுமில்லாமல் காணாமல் போகிறாள். போர்க்களச் செய்தியாளரான அவள் காணமல் போன மர்மத்தை அறிய விரும்பும் எழுத்தாளர் அவளைத் தேடிப் புறப்படுகிறார். அமெரிக்காவிலிருந்து ஸ்பெயின். பிரான்ஸ்.குரோஷியா என நீளும் அவர் பயணம் மத்திய ஆசியாவின் பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் நிறைவுருகிறது. அவர்தன் மனைவியை மட்டுமல்ல: வாழ்க்கையைப்பற்றிய புது உண்மையையும் அங்கே கண்டடைகிறார்.

ரூ.250/-

Additional information

Weight 0.411 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாவ்லோ கொய்லோ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *