பின்நகர்ந்த காலம்

200.00

இன்று ஒரு மகத்தான படைப்பாளியாக நம்மிடையே வாழ்ந்துவரும் வண்ணநிலவனின் இளமைக்காலப் பதிவு இந்நூல்.

ஒருபோதும் தணியாத கலை நம்பிக்கை-யோடும் உத்வேகத்தோடும் அதேசமயம் வயிற்றுப் பாட்டுக்கான தொடர்ந்த அல்லாடல்களோடும் பயணப்பட்ட ஓர் இளம் படைப்பாளியாக வண்ண-நிலவனின் வாழ்வோட்டம் வெகு சகஜமாக வெளிப்-பட்டுள்ளது.

பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு பத்திரிகை அலுவலகங்களுக்குள் ஓடிச் சலித்த கால்கள் ஒரு வழியாக துக்ளக்கில் ஸ்திரப்படுவது வரையிலான காலம், அலைக்கழிந்த வாழ்வின் சகல பரிமாணங்களோடும் இந்நூலில் பதிவாகி-யிருக்கிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

இன்று ஒரு மகத்தான படைப்பாளியாக நம்மிடையே வாழ்ந்துவரும் வண்ணநிலவனின் இளமைக்காலப் பதிவு இந்நூல்.

ஒருபோதும் தணியாத கலை நம்பிக்கை-யோடும் உத்வேகத்தோடும் அதேசமயம் வயிற்றுப் பாட்டுக்கான தொடர்ந்த அல்லாடல்களோடும் பயணப்பட்ட ஓர் இளம் படைப்பாளியாக வண்ண-நிலவனின் வாழ்வோட்டம் வெகு சகஜமாக வெளிப்-பட்டுள்ளது.

பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு பத்திரிகை அலுவலகங்களுக்குள் ஓடிச் சலித்த கால்கள் ஒரு வழியாக துக்ளக்கில் ஸ்திரப்படுவது வரையிலான காலம், அலைக்கழிந்த வாழ்வின் சகல பரிமாணங்களோடும் இந்நூலில் பதிவாகி-யிருக்கிறது.

Additional information

Weight 0.301 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பின்நகர்ந்த காலம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *