புரட்சியில் பகுத்தறிவு

545.00

“இந்நூல் தத்துவம்,அறிவியல்,அரசியல் ஆகிய மூன்று துறைகளில் தொடக்கம் முதல் இன்று வரை ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சிப் போக்கை முழுமையாக ஆராய்ந்து ஒரு தெளிவான மார்க்சியப் பார்வையை முன்வைக்கிறது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ப.கு.ராஜன்

“இந்நூல் தத்துவம்,அறிவியல்,அரசியல் ஆகிய மூன்று துறைகளில் தொடக்கம் முதல் இன்று வரை ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சிப் போக்கை முழுமையாக ஆராய்ந்து ஒரு தெளிவான மார்க்சியப் பார்வையை முன்வைக்கிறது.”

ரூ.545/-

Additional information

Weight 0.799 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புரட்சியில் பகுத்தறிவு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *