பெண் ஏன் அடிமையானாள்?

30.00

பெண் விடுதலைக்காக போராடிய பெரியார்,இந்நூலில் பெண் அடிமையான வரலாற்றை முன்வைக்கிறார்.கற்பு,காதல்,கல்யாணம்,மறுமணம்,விபச்சாரம்,விதவைமை,சொத்துரிமை,கற்பத் தடை ஆகியவை பற்றி-யெல்லாம் இந்நூலில் விலாவாரியாக தைரியமாக விவரிக்கிறார்.பெண்கள் விடுதலைக்கு ‘ஆண்மை’ அழியவேண்டும் எனும் கட்டுரை மிகமுக்கியமானது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தந்தை பெரியார்

பெண் விடுதலைக்காக போராடிய பெரியார்,இந்நூலில் பெண் அடிமையான வரலாற்றை முன்வைக்கிறார்.கற்பு,காதல்,கல்யாணம்,மறுமணம்,விபச்சாரம்,விதவைமை,சொத்துரிமை,கற்பத் தடை ஆகியவை பற்றி-யெல்லாம் இந்நூலில் விலாவாரியாக தைரியமாக விவரிக்கிறார்.பெண்கள் விடுதலைக்கு ‘ஆண்மை’ அழியவேண்டும் எனும் கட்டுரை மிகமுக்கியமானது.

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.90 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெண் ஏன் அடிமையானாள்?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *