பெரியார் : ஆகஸ்ட் 15

450.00

பெரியாரின் – பெரியார் இயக்கத்தின் வரலாற்றையும் ‘இந்திய விடுதலை இயக்க’த்தின் உண்மையான வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு இன்றியமையமையாததொரு நூல்.

Categories: , , , Tags: , , ,
   

Description

பெரியாரின் – பெரியார் இயக்கத்தின் வரலாற்றையும் ‘இந்திய விடுதலை இயக்க’த்தின் உண்மையான வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு இன்றியமையமையாததொரு நூல்.

Additional information

Weight 0.678 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெரியார் : ஆகஸ்ட் 15”

Your email address will not be published. Required fields are marked *