பேக்கன் முதல் மார்க்ஸ் வரை

35.00

மார்க்சியம் ஒரு மதம் அல்ல அது அனைத்துக்கும் தீர்வை தன்னிடத்தில் தயார் நிலையில் வைத்துள்ளது எனத் தம்பட்டம் அடித்து கொள்ளும் வறட்டுக் கோட்பாடு அல்ல மார்க்ஸ் அவருடைய காலப் பிரச்சனைகள் வருங்காலப் பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுகளை செல்லவில்லை மாறாக மார்க்சியம் ஒர் அறிவியல் தத்துவம் இயற்கை சமுதாயம் சிந்தனை ஆகியவற்றில் இடம் பெற்று வரும் அனைத்து மாற்றங்களையும் வளர்ச்சிகளையும் இயங்கியல் பார்வையில் ஆய்வுக்குட்படுத்தி அதன் மூலம் தன்னை வளர்த்து கொள்ளும் செழுமை படுத்தி கொள்ளும் தத்துவம் வரலாற்றோடு வளர்த்து வரும் தத்துவம்…. -மு.வசந்த் குமார்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தேவிபிரசாத்/சட்டோபாத்யாயா

மார்க்சியம் ஒரு மதம் அல்ல அது அனைத்துக்கும் தீர்வை தன்னிடத்தில் தயார் நிலையில் வைத்துள்ளது எனத் தம்பட்டம் அடித்து கொள்ளும் வறட்டுக் கோட்பாடு அல்ல மார்க்ஸ் அவருடைய காலப் பிரச்சனைகள் வருங்காலப் பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுகளை செல்லவில்லை மாறாக மார்க்சியம் ஒர் அறிவியல் தத்துவம் இயற்கை சமுதாயம் சிந்தனை ஆகியவற்றில் இடம் பெற்று வரும் அனைத்து மாற்றங்களையும் வளர்ச்சிகளையும் இயங்கியல் பார்வையில் ஆய்வுக்குட்படுத்தி அதன் மூலம் தன்னை வளர்த்து கொள்ளும் செழுமை படுத்தி கொள்ளும் தத்துவம் வரலாற்றோடு வளர்த்து வரும் தத்துவம்…. -மு.வசந்த் குமார்

ரூ.35/-

Additional information

Weight 0.66 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பேக்கன் முதல் மார்க்ஸ் வரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *