பொலிவியா:சேகுவேரா இன்றும் வாழ்கிறார்

15.00

சே குவேராவின் எண்ணத்தை ஈடேற்றும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக லத்தீன் அமெரிக்காவில் சாவேஸ்,மெரால்ஸ் திகழ்கிறார்கள்.இந்நூல் பொலிவியாவின் சமீபத்திய அரசியல் மாற்றத்தை விவரிக்கிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

டி.லட்சுமணன்

சே குவேராவின் எண்ணத்தை ஈடேற்றும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக லத்தீன் அமெரிக்காவில் சாவேஸ்,மெரால்ஸ் திகழ்கிறார்கள்.இந்நூல் பொலிவியாவின் சமீபத்திய அரசியல் மாற்றத்தை விவரிக்கிறது.

ரூ.15/-

Additional information

Weight 0.35 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பொலிவியா:சேகுவேரா இன்றும் வாழ்கிறார்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *