ப்ளிங்க் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில்

350.00

நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் உலகத்தை நாம் எப்படிப் பிரிந்துகொள்கிறோம் என்பதை தி டிப்பிங் பாயிண்ட் புத்தகத்தின் வழியாக நமக்குள் இருக்கக்கூடிய உலகத்தை நாம் புரிந்துகொள்ளும உத்திகளைத் கற்றுத்தருகிறார்.ஒரு தம்பதியை சில நிமிடங்கள் கூர்ந்து கவனித்து,அவர்கள் பேசிக்கொள்வதை உள்வாங்கி,அவற்றின் வழியாக அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக நீடிக்குமா?என்று கணித்துவிடமுடியுமா? cங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு மனிதரைச் சந்திக்கும் போது,அவர் குறிந்த ஒரு துல்லயமான நிலைப்பாட்டை உங்களால் வந்துவிடமுடியுமா?உங்களுக்கு முற்றிலும் புதியதொரு விஷயத்தைப் பார்த்த மாத்திரத்தில்,அது குறித்த தீர்மானமான முடிவுக்கு உங்களால் வந்துவிடமுடியுமா?

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சித்தார்த்தன் சுந்தரம்

நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் உலகத்தை நாம் எப்படிப் பிரிந்துகொள்கிறோம் என்பதை தி டிப்பிங் பாயிண்ட் புத்தகத்தின் வழியாக நமக்குள் இருக்கக்கூடிய உலகத்தை நாம் புரிந்துகொள்ளும உத்திகளைத் கற்றுத்தருகிறார்.ஒரு தம்பதியை சில நிமிடங்கள் கூர்ந்து கவனித்து,அவர்கள் பேசிக்கொள்வதை உள்வாங்கி,அவற்றின் வழியாக அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக நீடிக்குமா?என்று கணித்துவிடமுடியுமா? cங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு மனிதரைச் சந்திக்கும் போது,அவர் குறிந்த ஒரு துல்லயமான நிலைப்பாட்டை உங்களால் வந்துவிடமுடியுமா?உங்களுக்கு முற்றிலும் புதியதொரு விஷயத்தைப் பார்த்த மாத்திரத்தில்,அது குறித்த தீர்மானமான முடிவுக்கு உங்களால் வந்துவிடமுடியுமா?

ரூ.350/-

Additional information

Weight 0.551 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ப்ளிங்க் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *