மகளிர் நோய்களுக்கு ஹோமியோபதி

60.00

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஆனால், கால வேகத்துக்கு ஏற்ப நோய்களும் புதிது புதிதாகப் பெருகுகின்றன. அதற்கேற்ற மருத்துவ முறைகளும் பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலம் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பக்க விளைவுகள் இல்லாத மருத்துவம் என்பதால் ஹோமியோபதி மருத்துவமும் பிரபலமடைந்து வருகிறது. ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஹானிமன் (1755-1843) ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தார். நவீன மருத்துவம் என்று சொல்லப்படும் அலோபதிக்கு அந்தப் பெயரைச் சூட்டியவரும் அவரே. இவர் ஹோமியோபதி பைபிள் என்ற நூலை எழுதியிருக்கிறார். அதில் பல்வேறு நோய்களுக்கான ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை முதன்மையாகக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் டாக்டர் ஜோ.ஜாய்ஸ் திலகம், இந்த நூலில் மகளிர்க்கு ஏற்படும் பிரத்யேக நோய்கள் குறித்தும், அதற்கான ஹோமியோபதி மருத்துவம் குறித்தும் விளக்கியிருக்கிறார். சில நோய்களுக்கு, வெளிப்படையாக அதன் தன்மையைச் சொல்லி மருத்துவரை அணுகி பெண்கள் சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால், அந்தரங்க நோய்களுக்கு…? அதற்கும் சிகிச்சை பெற வழி

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

டாக்டர் ஜோ.ஜாய்ஸ் திலகம்

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஆனால், கால வேகத்துக்கு ஏற்ப நோய்களும் புதிது புதிதாகப் பெருகுகின்றன. அதற்கேற்ற மருத்துவ முறைகளும் பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலம் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பக்க விளைவுகள் இல்லாத மருத்துவம் என்பதால் ஹோமியோபதி மருத்துவமும் பிரபலமடைந்து வருகிறது. ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஹானிமன் (1755-1843) ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தார். நவீன மருத்துவம் என்று சொல்லப்படும் அலோபதிக்கு அந்தப் பெயரைச் சூட்டியவரும் அவரே. இவர் ஹோமியோபதி பைபிள் என்ற நூலை எழுதியிருக்கிறார். அதில் பல்வேறு நோய்களுக்கான ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை முதன்மையாகக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் டாக்டர் ஜோ.ஜாய்ஸ் திலகம், இந்த நூலில் மகளிர்க்கு ஏற்படும் பிரத்யேக நோய்கள் குறித்தும், அதற்கான ஹோமியோபதி மருத்துவம் குறித்தும் விளக்கியிருக்கிறார். சில நோய்களுக்கு, வெளிப்படையாக அதன் தன்மையைச் சொல்லி மருத்துவரை அணுகி பெண்கள் சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால், அந்தரங்க நோய்களுக்கு…? அதற்கும் சிகிச்சை பெற வழி

ரூ.60/-

Additional information

Weight 0.131 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மகளிர் நோய்களுக்கு ஹோமியோபதி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *