மனக்குகை ஓவியங்கள்

875.00

தமிழ் உரைகளுக்குப் பெரும் பங்களித்த சுந்தர ராமசாமி எழுதிய கட்டுரைகளின் முழுத்தொகுப்பு இந்நூல். அவர் தனிக்கட்டுரை நூல்களாக எழுதிய ந.பிச்சைமூர்த்தியின் கலை: மரபும் மனித நேயமும் மற்றும் சாகித்திய அகாதெமிக்காக எழுதிய கிருஷ்ணன் நம்பி நூல்கள் நீங்களாகம் பிறானைத்து கட்டுரைகள், உரைகள், முன்னுரைகள், விவாதங்கள் அனைத்தும் இஹில் இடம் பெற்றுள்ளன. சுந்தர ராமசாயின் இலக்கியப்பார்வையும் சமூகப்பார்வையும் முழுமையாக அறிந்துகொள்ள இத்தொகுப்பு இன்றியமையாதது.

Categories: , , , Tags: , ,
   

Description

சுந்தர ராமசாமி

தமிழ் உரைகளுக்குப் பெரும் பங்களித்த சுந்தர ராமசாமி எழுதிய கட்டுரைகளின் முழுத்தொகுப்பு இந்நூல். அவர் தனிக்கட்டுரை நூல்களாக எழுதிய ந.பிச்சைமூர்த்தியின் கலை: மரபும் மனித நேயமும் மற்றும் சாகித்திய அகாதெமிக்காக எழுதிய கிருஷ்ணன் நம்பி நூல்கள் நீங்களாகம் பிறானைத்து கட்டுரைகள், உரைகள், முன்னுரைகள், விவாதங்கள் அனைத்தும் இஹில் இடம் பெற்றுள்ளன. சுந்தர ராமசாயின் இலக்கியப்பார்வையும் சமூகப்பார்வையும் முழுமையாக அறிந்துகொள்ள இத்தொகுப்பு இன்றியமையாதது.

ரூ.875/-

Additional information

Weight 1.255 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனக்குகை ஓவியங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *