மார்க்சிய லெனினி தத்துவம்

200.00

மார்க்சிய_லெனினியத் தத்துவம் குறித்து கூடுதலான விளக்கத்தை அளிக்கவும்,முக்கியமாக,மார்க்ஸ்,ஏங்கெல்ஸ் மற்றும் லெனினால் ஆராயப்பட்ட ஆய்வுப் பொருட்களுடன் இணைந்தும் அவற்றின் பின்னணியிலும் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

விக்டர் ஆஃபேன் ஸீவ்

மார்க்சிய_லெனினியத் தத்துவம் குறித்து கூடுதலான விளக்கத்தை அளிக்கவும்,முக்கியமாக,மார்க்ஸ்,ஏங்கெல்ஸ் மற்றும் லெனினால் ஆராயப்பட்ட ஆய்வுப் பொருட்களுடன் இணைந்தும் அவற்றின் பின்னணியிலும் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ரூ.200/-

Additional information

Weight 0.301 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்க்சிய லெனினி தத்துவம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *