மாவோயீஸம் இடதுசாரிகளின் விமர்சனம்

80.00

இக்கட்டுரையில் இடது குறுங்குழுவாதம் குறித்து காத்திரமாக விவாததிக்கின்றன.இந்தியாவின் சி.பி.ஐ?(மாவோயீஸ்ட்)மற்றும் இடதுசாரி சாகசங்களின் சர்வதேச அனுபவங்களைப் பற்றியும் இந்திய மாவோயீஸ்துகளின் செயல் திட்டத்தை தத்துவர்த்த ரீதியான விமர்சனத்திருக்கு உட்படுத்துக்கிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தமிழில்:மிலிட்டரி பொன்னுசாமி

இக்கட்டுரையில் இடது குறுங்குழுவாதம் குறித்து காத்திரமாக விவாததிக்கின்றன.இந்தியாவின் சி.பி.ஐ?(மாவோயீஸ்ட்)மற்றும் இடதுசாரி சாகசங்களின் சர்வதேச அனுபவங்களைப் பற்றியும் இந்திய மாவோயீஸ்துகளின் செயல் திட்டத்தை தத்துவர்த்த ரீதியான விமர்சனத்திருக்கு உட்படுத்துக்கிறது.

ரூ.80/-

Additional information

Weight 0.135 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாவோயீஸம் இடதுசாரிகளின் விமர்சனம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *