மின்மினிக் காடு

30.00

“விலங்குகள் பேசுமா?பேசினால்…?மின்மினிக் காட்டிற்கு நம்மைக் கூட்டிச் செல்கிறார்கள்.பேசும் முயல்,யானை,குரங்கு,புலி,மான்,கரடி,காக்கை,மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தால்…காட்டை காப்பாற்ற அவர்கள் நமது நாயகர்களுடன் எடுக்கும் முயற்சி…..கே.கே.கிருஷ்ணகுமார் மலையாளத்தில் எழுதிய “கின்கினிக்காடு’’,யூமா வாசுகியின் தமிழ் மொழி ஆக்கத்தில் மின்மினிக் காடாக வெளிவருகிறது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

யூமா வாசுகி

“விலங்குகள் பேசுமா?பேசினால்…?மின்மினிக் காட்டிற்கு நம்மைக் கூட்டிச் செல்கிறார்கள்.பேசும் முயல்,யானை,குரங்கு,புலி,மான்,கரடி,காக்கை,மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தால்…காட்டை காப்பாற்ற அவர்கள் நமது நாயகர்களுடன் எடுக்கும் முயற்சி…..கே.கே.கிருஷ்ணகுமார் மலையாளத்தில் எழுதிய “கின்கினிக்காடு’’,யூமா வாசுகியின் தமிழ் மொழி ஆக்கத்தில் மின்மினிக் காடாக வெளிவருகிறது.”

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.67 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மின்மினிக் காடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *