மூன்றாவது முள்

55.00

கட்டக் கட்ட
தகர்ந்துகொண்டு இருக்கிறது
காமத்திற்கும் மரணத்திற்கும்
இடையிலான கல்பாலம்.
பொங்கிப் புரண்டு
புனலோடிக்கொண்டு இருக்கிறது
கங்கு கரையற்ற
கானல் நதியில்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கல்யாண்ஜி

கட்டக் கட்ட
தகர்ந்துகொண்டு இருக்கிறது
காமத்திற்கும் மரணத்திற்கும்
இடையிலான கல்பாலம்.
பொங்கிப் புரண்டு
புனலோடிக்கொண்டு இருக்கிறது
கங்கு கரையற்ற
கானல் நதியில்

ரூ.55/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூன்றாவது முள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *